ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ธ.ค. 63 ถึง 30 ธ.ค. 63 ค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านดงป่ายูง
02 พ.ย. 63 ถึง 06 พ.ย. 63 กีฬาเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง ปีการศึกษา 2563
29 ก.ย. 63 English Camp
โรงเรียนบ้านดงยอ/ชุดพละ