ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางคะแนนวิชาคอมพิวเตอร์ ป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 9.19 KB 140
บทเรียนออนไลน์Excel Word Document ขนาดไฟล์ 864.9 KB 212
การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.38 MB 146
เอกสารระบบประกัน6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.22 MB 122
เอกสารระบบประกัน5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.18 MB 120
เอกสารระบบประกัน4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.84 MB 135
เอกสารระบบประกัน3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 991.53 KB 123
เอกสารระบบประกัน2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 110.57 KB 131
เอกสารPBL ป.1-1.9 130
เอกสารPBL ป.1-1.8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.64 MB 137
เอกสารPBL ป.1-1.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.39 MB 131
เอกสารPBL ป.1-1.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.9 MB 130
เอกสารPBL ป.1-1.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.96 MB 131
เอกสารPBL ป.1-1.4 129
เอกสารPBL ป.1-1.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 157
เอกสารPBL ป.1-1.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.59 MB 1363
เอกสารPBL ป.1-1.1 147
มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 19.82 KB 379
มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 18.24 KB 629
มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 142
มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 17.76 KB 237
ตารางวิเคราะห์โครงสร้างบูรณาการPBLรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 14.72 KB 154
แนวทางการรายงานและประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการPBL Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.69 KB 157
แนวการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการPBL Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 345.27 KB 162
คู่มือนิเทศลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 151
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้4-6 145
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้1-3 139
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 135
โลโก้เครือข่าย JPEG Image ขนาดไฟล์ 194.9 KB 305
วิวสนามโรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 326.93 KB 902
โลโก้โรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 154.49 KB 752