ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานร้อยรัก ร้อยสามัคคี ๑๐๐ ปี โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล

โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล จัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๕๗ นับถึงปัจจุบันได้จัดการศึกษาพัฒนากุลบุตรกุลธิดา รวมแล้วกว่า ๑๐,๐๐๐ คน  ศิษย์เก่าของโรงเรียนได้พัฒนาและเติบโตสู่สังคมไทยในทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ เอกชน นับเป็นสถานที่ที่ได้สร้างสรรค์สังคมให้เจริญงอกงามและก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ศิษย์นาถ่อนวิทย์ฯ(ชมพู-ฟ้า)ทุกคน มีความภาคภูมิใจในความเป็นนาถ่อนวิทยานุกูล  ความยิ่งใหญ่เกียรติภูมิของโรงเรียนจะอยู่ในหัวใจของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และสังคมตลอดไป

ดังนั้น  ในวาระที่โรงเรียนได้ก่อตั้งมา ครบรอบ ๑๐๐ ปี จึงถือเป็นโอกาสดีที่ศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง และชุมชน จะได้ร่วมมือกันจัดการเฉลิมฉลองโรงเรียน และร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นอนุสรณ์ และให้ปรากฏต่อสาธารณะอย่างยั่งยืนสืบไป

วัตถุประสงค์

๒.๑  เพื่อพบปะสังสรรค์ ฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี

๒.๒  เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความศรัทธา ความกตัญญูกตเวทีต่อ

       สถาบันการศึกษา

๒.๓   เพื่อหาทุนก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล

๒.๔  เพื่อจัดกิจกรรมระดมสรรพกำลังต่างๆ ในการพัฒนาโรงเรียน

เป้าหมาย

-       จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ก่อตั้งโรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล

-       จัดตั้งผ้าป่าการศึกษา “ร้อยรัก ร้อยสามัคคี ๑๐๐ ปี นาถ่อนวิทยานุกูล”    จำนวน ๑๐๐ กองๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อหาทุนสร้างอาคารอนุบาล

-       จัดทำหนังสืออนุสรณ์  ๑๐๐  ปี

-       จัดทำ จัดจำหน่าย เสื้อ เหรียญ และของที่ระลึก งาน  “ร้อยรัก ร้อยสามัคคี  ๑๐๐ ปี นาถ่อนวิทยานุกูล”

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ป้ายประชาสัมพันธ์
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2557,00:00   อ่าน 5691 ครั้ง